Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Bộ vi xử lý Intel Core i5 4460 / 3,2GHz / 6MB / Sk1150 Bộ vi xử lý Intel Core i5 4460 / 3,2GHz / 6MB / Sk1150 4,500,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 4,500,000 VNĐ