Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Bộ vi xử lý Intel Pentium G3220 / 3.0Ghz / 3MB / Sk1150 Bộ vi xử lý Intel Pentium G3220 / 3.0Ghz / 3MB / Sk1150 1,380,000 VNĐ 1,380,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 1,380,000 VNĐ