Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
RAM Kingmax 4GB DDR3 1600MHz Công nghệ NANO RAM Kingmax 4GB DDR3 1600MHz Công nghệ NANO 950,000 VNĐ 950,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 950,000 VNĐ