Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
RAM KingMax 2GB DDR3 Bus 1333ghz RAM KingMax 2GB DDR3 Bus 1333ghz 700,000 VNĐ 700,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 700,000 VNĐ