Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
RAM Kingston Value 4GB DDR3 Bus 1600mhz RAM Kingston Value 4GB DDR3 Bus 1600mhz 649,000 VNĐ 649,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 649,000 VNĐ