Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
RAM Kingston 2GB DDR3 bus 1600mhz RAM Kingston 2GB DDR3 bus 1600mhz 450,000 VNĐ 450,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 450,000 VNĐ