Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Dây điện Trần Phú 2 x 0.75 Dây điện Trần Phú 2 x 0.75 7,000 VNĐ 7,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 7,000 VNĐ