Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Asus RTN12+ (4 cổng/ tốc độ mạng 10/100Mbps/ tốc độ Wifi 300Mbps/ 2 Ăngten) Asus RTN12+ (4 cổng/ tốc độ mạng 10/100Mbps/ tốc độ Wifi 300Mbps/ 2 Ăngten) 390,000 VNĐ 390,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 390,000 VNĐ