Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Laptop dell inpirion 3442 ram 4gb ổ cứng 500gb Laptop dell inpirion 3442 ram 4gb ổ cứng 500gb 5,800,000 VNĐ 5,800,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 5,800,000 VNĐ