Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Ram laptop Hynix 4gb ddr3 1333mhz Ram laptop Hynix 4gb ddr3 1333mhz 700,000 VNĐ 700,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 700,000 VNĐ