Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
RAM Dynet 1GB DDR2 bus 800 RAM Dynet 1GB DDR2 bus 800 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 200,000 VNĐ