Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Bộ vi xử lý Intel Core i3 4150 / 3.5GHz / 3MB / SK 1150 Bộ vi xử lý Intel Core i3 4150 / 3.5GHz / 3MB / SK 1150 2,550,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 2,550,000 VNĐ