Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-4160 - 3.60GHz / 3M / Sk1150 Bộ vi xử lý Intel® Core™ i3-4160 - 3.60GHz / 3M / Sk1150 2,650,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 2,650,000 VNĐ