Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Ổ cứng WD Caviar Blue 1.0TB Ổ cứng WD Caviar Blue 1.0TB 1,600,000 VNĐ 1,600,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 1,600,000 VNĐ