Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Ổ cứng WD Caviar Blue 250GB Ổ cứng WD Caviar Blue 250GB 1,050,000 VNĐ 1,050,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 1,050,000 VNĐ