Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Máy tính đồng bộ DELL Optiplex 990 Máy tính đồng bộ DELL Optiplex 990 3,800,000 VNĐ 3,800,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 3,800,000 VNĐ