Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Asus RTN12HP (4 cổng/ tốc độ mạng 10/100/100Mbps/ tốc độ Wifi 300Mbps/ 2 Ăngten) Asus RTN12HP (4 cổng/ tốc độ mạng 10/100/100Mbps/ tốc độ Wifi 300Mbps/ 2 Ăngten) 1,300,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 1,300,000 VNĐ