Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Vòng đánh đầu dây mạng  Cat5e (100 cái) Vòng đánh đầu dây mạng Cat5e (100 cái) 80,000 VNĐ 80,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 80,000 VNĐ