Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Ram Dynet 2GB DDR2 bus 800mhz Ram Dynet 2GB DDR2 bus 800mhz 450,000 VNĐ 450,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 450,000 VNĐ