Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Ổ cứng laptop 2.5inch 250GB SATA WD Ổ cứng laptop 2.5inch 250GB SATA WD 950,000 VNĐ 950,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 950,000 VNĐ