Thông tin giỏ hàng

 

Thông tin giỏ hàng


Hình Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Ổ cứng laptop 2.5 inch 750Gb SATA HGST Ổ cứng laptop 2.5 inch 750Gb SATA HGST 1,550,000 VNĐ 1,550,000 VNĐ xóa sản phẩm
Tính tổng 1,550,000 VNĐ